Ansprechpartner

Holger Puls Holger Puls
Geschäftsführer

Tel.: 0421 - 45814-12
Fax.: 0421 - 45814-252
puls@puls-bremen.de
Sven Puls Sven Puls


Tel.: 0421-45814-16+17
Fax.: 0421 - 45814-252
sven.puls@puls-bremen.de
Irek Basyrov Irek Basyrov
Wasserstrahlschneiden

Tel.: 0421-45814-20
Fax.: 0421 - 45814-253
wmc@puls-bremen.de
Fridberg Zachis Friedberg Zachries
Meister

Tel.: 0421-45814-13+23
Fax.: 0421 - 45814-253
zach@puls-bremen.de
Gerfried Schröder Gerfried Schröder
Arbeitsvorbereitung

Tel.: 0421-45814-14+24
Fax.: 0421 - 45814-254
schroeder@puls-bremen.de
Norbert Hubrich Norbert Hubrich
Programmierer

Tel.: 0421 - 45814-15
Fax.: 0421 - 45814-255
hubrich@puls-bremen.de
Birgit Wendt Birgit Wendt
Buchhaltung

Tel.: 0421 - 45814-11
Fax.: 0421 - 45814-251
wendt@puls-bremen.de
Ute Hünecke Ute Hünecke
Buchhaltung

Tel.: 0421 - 45814-11
Fax.: 0421 - 45814-251
wendt@puls-bremen.de